9.11.2017. | Hans Beelen

Oproep tot bijdragen 20e Colloquium Neerlandicum "Nederlands in beweging" - 27 t/m 31 augustus 2018

Van 27 t/m 31 augustus 2018 vindt aan de KU Leuven het 20e Colloquium Neerlandicum plaats, georganiseerd door de IVN (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek).

Onlangs is de oproep tot bijdragen gepubliceerd.