Essen | 20.9.17

Colloquium voor promovendi en habilitandi aan de Universität Duisburg-Essen (Campus Essen), 20-21 september 2017 (nieuwe datum!)

Het voor 2017 geplande Doktoranden- und Habilitandenkolloquium (DoHa) richt zich met name tot jonge wetenschapppers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland die een proefschrift dan wel een Habilitation voorbereiden op het gebied van de Nederlandse taalkunde, letterkunde of vakdidactiek. Deze onderzoekers krijgen de gelegenheid hun onderzoek te presenteren en met collega's van andere universiteiten van gedachten te wisselen. De organisatie is in handen van de Abteilung für niederländische Sprache und Kultur van de Universität Duisburg-Essen. De call for papers is verlengd tot 1 mei, zodat mensen die verhinderd waren op de eerder gecommuniceerde data zich alsnog kunnen aanmelden.