"Nur noch im Norden": artikel in de Frankfurter Allgemeine over de Frankfurter Niederlandistik

17.03.2022 | Hans Beelen

In de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 16 maart jl. staat een boeiend artikel over de Frankfurter Niederlandistik en hoe het daarmee verder gaat na de pensionering van Laurette Artois. Laurette heeft vanaf 1984 in haar eentje het vak Niederlandistik als Studienschwerpunkt binnen de Germanistiek verzorgd. Daarnaast organiseerde zij van 2009 tot heden met de "Veranstaltungsreihe Niederländische Sprache und Kultur" een imposante reeks gastcolleges en literaire optredens, die een verrijking van het literaire leven in Frankfurt vormden. De kop van het artikel luidt: Nur noch im Norden. Die Niederlandistik verliert einen Standort. Auteur Klaus Max Smolka betreurt het dat het programma nu zal worden gereduceerd en plaatst deze ontwikkeling in de contekst van de Neerlandistiek in heel Duitsland.