Call for Papers Conference: A Germanic Sandwich 2022, University of Cologne, 17-18 March 2022

3.09.2021 | Hans Beelen

Call for Papers:

Conference: A Germanic Sandwich 2022, University of Cologne, 17-18 March 2022.

Call for papers open!

De 8ste editie van ‘A Germanic Sandwich’, georganiseerd door het Institut für Niederlandistik van de Universität zu Köln, vindt plaats op 17-18 maart 2022 in Keulen.

Dit congres is gewijd aan de comparatieve studie van de buurtalen Nederlands, Engels en Duits.

Abstracts voor presentaties van 20 minuten (met aansluitend 10 minuten discussie) kunnen tot 22 november 2021 worden gemaild naar germanicsandwich-2022@uni-koeln.de.

We verwelkomen studies met een typologisch en/of vergelijkend perspectief, waarin structurele en variationele aspecten van deze talen aan bod komen, in synchroon of in diachroon opzicht. Ook psycholinguistische bijdragen en studies waarin taalverwerving centraal staat, zijn welkom.

Informatie over het congres: https://niederlandistik.uni-koeln.de/a-germanic-sandwich-2022