CfP Colloquium Small languages, big ideas, Zürich 4-5 april 2019

9.01.2019 | Hans Beelen

Elvira Glaser, Kevin Müller, Jonas Keller and Chris de Wulf organise a colloquium called 'Small languages, big ideas. The smaller Germanic languages from a theoretical, general and comparative perspective' in Zürich on April 4th-5th. You will find a Call for Abstracts, Programme and further information attached, or can find everything on the congress website. The deadline for the open call is February 15th.

Small languages, big ideas. Zürich 4-5 april 2019

De neerlandistiek extra muros bevindt zich aan de verschillende universiteiten wereldwijd in het gezelschap van nog kleinere Germaanse filologieën zoals de scandinavistiek. Daarnaast vormt ze ook wel een portal voor de studie van het Fries en het Afrikaans, of allerlei Germaanse streektalen, contacttalen en dialecten. Wat is nu de intrinsieke waarde van deze kleine Germaanse talen voor de algemene en vergelijkende taalkunde? In dit congres komen meerdere linguïstische disciplines aan bod en worden kennis en houdingen tegenover al deze talen en hun relatie tot taaltheorie tegen het licht gehouden.

De motivatie komt hieruit voort, dat we met heel goed beschreven talen en variëteiten te maken hebben, maar dat daarvan niet ten volle gebruik gemaakt wordt bij de theorievorming, omdat grotere talen zoals het Engels of ‘exotische’ kleine talen een grotere rol blijken te spelen – hoewel die laatsten zeker niet op de rijke beschrijvende traditie van talen zoals het Nederlands en zijn dialecten kan rekenen.

Op dit congres worden zes plenaire lezingen gehouden, waarin Nederlands, Fries, Afrikaans, Noors, Luxemburgs en Pennsylvania Dutch aan bod komen. Daarnaast is er plaats voor kortere presentaties van jonge onderzoekers (doctorandi en jonge postdocs) in een aantal parallele sessies.  We zoeken mensen die een talige casus uit hun eigen discipline (een Germaanse variëteit) presenteren en tegen het theoretische licht houden. Er wordt afgerond met een rondetafelgesprek, waaraan zowel de plenaire sprekers als de jonge onderzoekers deelnemen, en zoeken naar overlappingen, kruisbestuivingen tussen hun verschillende Germaanse talen én hun aanpak.

Meer informatie is te vinden op de congreswebsite.

Te onthouden data zijn:

- tot 15 februari 2019: indienen abstract (in het Engels, maximaal 2000 tekens, als PDF)

- op 22 februari 2019 wordt megedeeld of het abstract is aanvaard

- tot 1 maart 2019: aanmelden via de congreswebsite (zowel sprekers als publiek moeten zich aanmelden)

Mail voor meer informatie (indien die op de website niet volstaat) naar chris.dewulf@ds.uzh.ch.

Tot ziens, in Zürich!

Dr. Chris De Wulf – Prof. Dr. Elvira Glaser – Jonas Keller, MA – Dr. des. Kevin Müller 

 

PRELIMINARY PROGRAMME

Location: RAA-G-01, Rämistrasse 59, 8001 Zürich

Thursday, April 4th, 2019

13:30 Arrival and coffee

14:00 Welcome word, opening

14:15 Loss of inflection in North Germanic adjectives – or is it? (Hans-Olav Enger – University of Oslo, in cooperation with Helen Sims-Williams)

15:00 Luxembourgish (full title to be decided) (Antje Dammel – Westfälische Wilhelms-Universität Münster)

15:45 Coffee break

16:15 The complementizer system of Modern West Frisian (Jarich Hoekstra – Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

17:00 Pennsylvania Dutch in the 21st Century (Mark Louden – University of Wisconsin-Madison)

17:45 Preliminary final words of the day

18:15 Reception

 

Friday, April 5th, 2019

08:30 Arrival with coffee

09:00 Welcome word

09:15 Afrikaans (full title to be decided) (Wannie Carstens – North-West University Potchefstroom)

10:00 How does regional identity politics inform the use of small languages? (Leonie Cornips – Maastricht University & Meertens Instituut Amsterdam)

10:45 Coffee break

11:15 Parallel open call sessions part 1

12:15 Lunch break

14:00 Parallel open call sessions part 2

15:45 Coffee break

16:15 Round table discussion

17:30 Conclusions and closing words

18:00 Dinner with active participants