DIGITALE NEERLANDISTIEK: CALL FOR REACTIONS AND PAPERS

5.08.2023 | Hans Beelen

Call for Reactions

De FID Benelux wil in samenwerking met het Institut für Deutsche und Niederländische Philologie van de FU Berlin achterhalen in hoeverre er binnen de Duitstalige neerlandistiek animo bestaat voor het onderwerp „digitale neerlandistiek“ (data gedreven onderzoek, methodes en hulpmiddelen zoals bijv. text- en datamining, digitale edities, corpuslinguïstiek enz.) en of er behoefte is aan meer informatie en uitwisseling over dit thema. Ook willen we graag te weten komen of er gebieden zijn waar (beginnende) onderzoekers meer steun nodig hebben bijv. als het gaat om technische, methodologische en/of inhoudelijke vraagstellingen. Op basis van de reacties zullen wij nagaan of het zinvol is om in de nabije toekomst (bijv. in december 2023 of februari 2024) een workshop over dit onderwerp te organiseren.

Call for Papers

Deze call is tevens bedoeld als call for papers voor een laagdrempelige online workshop. We horen graag wie er zoal actief zijn op het gebied van de digitale neerlandistiek en wat de onderzoeksvragen en -projecten zijn. Wie een presentatie van 15 à 20 minuten over een lopend, recent afgesloten of gepland project zou willen verzorgen, is van harte uitgenodigd om een voorstel in te dienen! Bijzondere aandacht zal uitgaan naar projecten op het gebied van de digitalisering van het (universitaire) onderwijs in de neerlandistiek maar andere thema’s zijn eveneens welkom.

Bijdragen voor de call (reacties en/of papers) ontvangen wij graag via deze link

 De call loopt t/m 15 september 2023.

Eventuele vragen kunnen altijd worden gesteld via het contact-adres fid.benelux@uni-muenster.de.

Bij voldoende positieve feedback zullen we begin november meer details over de workshop bekendmaken.

 Hartelijk dank bij voorbaat voor uw/jullie deelname!

 

Met vriendelijke groet,

Kiran van Bentum (Institut für Deutsche und Niederländische Philologie, FU Berlin)

Bernhard Liemann (FID Benelux, Universitäts- und Landesbibliothek Münster)

Ilona Riek (FID Benelux, Universitäts- und Landesbibliothek Münster)

De call is ook te vinden op de blog van de FID Benelux