Doha in Oldenburg afgezegd

10.07.2023 | Hans Beelen

Het bestuur van het Niederlandistenverband betreurt het dat het Oldenburgse Doha is afgezegd en heeft tegelijk begrip voor de omstandigheden die tot het besluit hebben geleid. De deelnemers zullen op de hoogte worden gebracht; gelijktijdig wordt hun meegedeeld dat op de komende Docentenbijeenkomst (Berlijn/Leipzig, 21-23 maart 2024) een blok doha-presentaties zal worden ingericht, waarvoor hun bijdrage zeer welkom is.

Op de ledenvergadering van het Niederlandistenverband tijdens deze Docentenbijeenkomst zal een agendapunt Doha worden geplaatst, waarvoor het bestuur een voorstel aan de leden zal presenteren.