Enquête voor 'vertrokken Nederlands'

3.08.2018 | Hans Beelen

Taalwetenschappers van het Amsterdamse Meertens Instituut hebben, in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, een enquête opgesteld voor alle geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt van Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel van de enquête is om in kaart te brengen waar moedertaalsprekers van het Nederlands of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect danwel regionale taal verspreid over de wereld wonen; in welke situaties zij hun moedertaal gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal doorgeven aan de volgende generatie.

Link naar de enquête: https://www.meertens.knaw.nl/surveys/index.php/179127/lang-nl

Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch en via de Facebookgroep Vertrokken Nederlands, waarvoor iedereen zich kan aanmelden.

De organisatie zal het zeer op prijs stellen als moedertaalsprekers van het Nederlands woonachtig in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland de enquête invullen. Men is tevens op zoek naar medewerkers die bereid zijn  om de rol van ‘burgerwetenschapper’ of ‘citizen scientist’ op zich te nemen en in het buitenland een netwerk van emigranten aan te leggen waarbinnen de enquête kan worden verspreid, bijvoorbeeld onder ouderen die niet gemakkelijk toegang hebben tot internet, of onder jongeren die slechts weinig of helemaal geen Nederlands spreken. Als u als burgerwetenschapper het onderzoek vorm wilt geven, stuur dan een berichtje aan projectleider Nicoline van der Sijs, e-mailadres:post@nicolinevdsijs.nl. Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden voor overige vragen en opmerkingen.