CfP Geographies and Imaginaries The construction of space in Northern Europe, Straatsburg 22-23 maart 2019

2.10.2018 | Hans Beelen

In de afgelopen jaren heeft ruimte een centrale positie ingenomen in de historische en literaire praktijk. Onderzoek naar ruimte focust natuurlijk niet alleen op de concrete setting van gebeurtenissen, auteurs of literaire werken, maar ook en vooral op de culturele en communicatieve constructie van de ruimte als systeem van tekens en symbolen. Deze « verbeelde geografieën » werken door op verschillende niveaus, van de concrete aanleg van ruimte (monumenten, gebouwen, « tastbare » grenzen, enz.) tot de cognitieve verkenning van diezelfde ruimtes door middel van politieke, toeristische, esthetische en economische projecten en projecties. Uit dit alles vloeit voort dat een louter geografische aanpak van ruimte niet meer voldoende is en dat er behoefte is aan een multidisciplinair perspectief waarin de methodologieën van de literatuur- en cultuurgeschiedenis alsmede van de kunst- en architectuurgeschiedenis en de politieke theorie een plaats verdienen.

Dit colloquium heeft de ambitie om deze ontwikkelingen in multidisciplinaire richting toe te passen op het (zelf)beeld van Noord-Europa, een begrip dat in dit kader in zijn breedst mogelijke zin geïnterpreteerd zal worden: Scandinavië, het Nederlandstalig gebied, alle andere gebieden die de Noord- en de Oostzee omzomen en de internationale projecties van deze landen in (post)koloniaal perspectief. Als relevante thema’s kan men onder meer denken aan: de verhouding tussen ruimte en teksten, de vergelijking tussen twee of meerdere gebieden, case studies van conceptualisering van ruimte alsmede allerlei strategieën van ruimtelijke ordening.

Dit colloquium wordt georganiseerd in het kader van het onderzoeksproject Mythèmes du Nord en circulation culturelle, actief sinds 2016, en wordt gehouden in de BNU-bibliotheek in Straatsburg op 22 en 23 maart 2019. Naar aanleiding van dit project en rond hetzelfde thema zal de BNU van 17 mei t/m 20 oktober 2019 ook een grote tentoonstelling organiseren, getiteld Hors du monde : la carte et l’imaginaire.

 

Werktalen van het colloquium: Frans, Engels.
Deadline voor het insturen van abstracts (in een van de werktalen): 31 oktober 2018

Contact: Th. Mohnike (Scandinavistiek; tmohnike@unistra.fr); R. Dagnino (Neerlandistiek; roberto.dagnino@gmail.com)