Morfologiedagen 5-6 oktober 2023 in Münster

11.05.2023 | Hans Beelen

De Morfologiedagen 2023 zullen plaatsvinden op 5-6 oktober. Na recente edities in
Leeuwarden (2013), Leuven (2015), Louvain-la-Neuve (2017) en een online editie in Utrecht
(2020), verlaten de Morfologiedagen de Lage Landen om 60 km over de Duits-Nederlandse
grens neer te strijken in Münster.


Call for papers
Het evenement vindt in persoon plaats, al houden we de mogelijkheid op een online sessie open
wanneer daar vraag naar zou zijn. De Morfologiedagen staan open voor contributies over alle
aspecten van de morfologie, over om het even welke taal, en onafhankelijk van theoretische kaders
of gebruikte methoden. Bijdragen kunnen de vorm aannemen van een presentatie van 30 minuten,
of een poster. De conferentietalen zijn Nederlands en Engels.
Wie wenst deel te nemen, kan een geanonimiseerd abstract indienen via morfologiedagen@uni-
muenster.de. Abstracts tellen maximaal 500 woorden (inclusief voorbeelden, exclusief referenties),
en horen ingediend te worden in de vorm van zowel een .pdf-bestand als een bewerkbaar formaat
(zoals .docx). Deelnemers mogen maximaal één individueel abstract indienen en één als lid van een
team. Vermeld graag ook of het abstract een reguliere presentatie betreft of een poster, en of er een
voorkeur is voor programmering in een eventuele online sessie.
De deadline voor abstracts is 1 juli 2023. Beslissingen over het programma worden ten laatste op 15
juli meegedeeld.


Organisatie
Gunther De Vogelaer, Dietha Koster, Anne Renzel, Lukas Urbanek

Locatie
De Morfologiedagen vinden plaats in het ‘Haus der Niederlande’ (Alter Steinweg 6/7, 48143
Münster), pal in het centrum van Münster.

Verdere informatie
Onze website: https://www.uni-muenster.de/INP/internationales/morfologiedagen2023.html
E-mail: morfologiedagen@uni-muenster.de