Nederlandse vertaling van het CEFR Companion Volume

14.02.2019 | Hans Beelen

De Taalunie heeft een Nederlands evertaling uitgebracht van het CEFR Companion Volume. Dit door  de Raad van Europa gepubliceerde boekwerk is supplement op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen en biedt een verbreding van het instrumentarium. De vertaling is te downloaden via de website van de Taalunie.