Kennisgeving aan alle auteurs van "nachbarsprache niederländisch"

17.02.2024 | Hans Beelen

Sinds 1986 wordt onder auspiciën van de Fachvereinigung Niederländisch het tijdschrift nachbarsprache niederländisch (nn) uitgebracht.

Aangezien het tijdschrift tot nu toe alleen in gedrukte vorm beschikbaar is, zijn we van plan om alle tot nu toe verschenen nummers in samenwerking met de Fachinformationsdienst Benelux / Low Countries Studies (FID Benelux) van de UB Münster te digitaliseren, te archiveren en online toegankelijk te maken.

We gaan ervan uit dat de vrije beschikbaarheid van de in nn gepubliceerde artikelen een meerwaarde oplevert voor de neerlandistiek en daarom van algemeen belang is. Niettemin willen we er zeker van zijn dat alle auteurs die in het verleden artikelen in nn hebben gepubliceerd er ook daadwerkelijk mee akkoord gaan dat hun artikelen online worden gezet.

Daarom doen we de volgende oproep aan alle nn-auteurs: laat het ons uiterlijk 31 maart 2024 weten als u bezwaar heeft tegen online publicatie van uw in nn verschenen artikelen.

Voor het gemak bieden we hiervoor een bezwaarformulier aan.

Met vriendelijke groet,

nn-redactie en FID Benelux