Oproep tot bijdragen 20e Colloquium Neerlandicum "Nederlands in beweging" - 27 t/m 31 augustus 2018

9.11.2017 | Hans Beelen

Van 27 t/m 31 augustus 2018 vindt aan de KU Leuven het 20e Colloquium Neerlandicum plaats, georganiseerd door de IVN (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek).

Onlangs is de oproep tot bijdragen gepubliceerd. De inlevertermijn is verlengd tot 31 januari 2018.