Veldonderzoek van de IVN: De staat van het Nederlands in de wereld

4.12.2017 | Hans Beelen

Het rapport De staat van het Nederlands in de wereld verschijnt naar aanleiding van een veldonderzoek dat is verricht door de IVN (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek www.ivn.nu). De IVN wil met dit rapport inzicht verstrekken in de "reikwijdte en impact van de internationale neerlandistiek".

De volledige tekst en een persbericht kunnen worden gedownload via de site van de IVN.

Een eerste reactie vanuit het Duitse taalgebied, van Ralf Grüttemeier, is te vinden op neerlandistiek.nl