Reeks Middelnederlandse teksten met Duitse vertalingen (BIMILI) voltooid

9.12.2022 | Hans Beelen

Ruim twintig jaar lang is er gewerkt aan een reeks tweetalige tekstuitgaven waarin Middelnederlandse teksten vergezeld gaan van Duitse parallelvertalingen. Na een aanloop die rond het jaar 2000 begon, ging de Bibliothek mittelniederländischer Literatur (BIMILI) in 2005 bij agenda Verlag (Münster) van start met Karel ende Elegast. Iedere uitgave werd bezorgd door een redactieteam van neerlandici en germanisten. Gregor Seferens waakte over de kwaliteit van de Duitse vertalingen. Enkele weken geleden verscheen het twaalfde en laatste deel in de serie, die vanaf het begin financieel gesteund werd door het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen. Een groot aantal andere fondsen, zoals de Deutsche Gesellschaft für Westfälische Kultur en het Professor Van Winter Fonds, hebben de productie van de afzonderlijke delen mogelijk gemaakt.

De reeks tekstuitgaven richt zich weliswaar op Duitstalige wetenschappelijk en algemeen-cultureel geïnteresseerde lezers, maar is zeker ook voor neerlandici een rijke bron van kennis. De redactieteams hebben zich immers tot doel gesteld de Middelnederlandse teksten te voorzien van een uitvoerige literatuur- en cultuurhistorische contextualisering en van tekstinhoudelijke aantekeningen (‘Stellenkommentar’). Het gevolg van deze doelstelling is dat de serie in veel gevallen verreweg de beste uitgave van een tekst bevat die er op dit moment beschikbaar is voor neerlandici. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de Abele spelen en de bijbehorende sotternieën (deel IX) en het Tübingse Sint-Geertruihandschrift (deel XI). Bovendien bevat het eerste deel naast Karel ende Elegast ook Karl und Ellegast, een hoogst intrigerende Duitse variant van het verhaal over koning Karel die uit stelen ging.

Overzicht van de reeks:

Karel ende Elegast / Karl und Ellegast (2005)
Herausgegeben und übersetzt von
Bernd Bastert, Bart Besamusca und Carla Dauven-van Knippenberg

II Reynaerts historie (2005)
Herausgegeben und übersetzt von
Rita Schlusemann und Paul Wackers

III Heinric van Veldeken, Sente Servas (2008)
Herausgegeben und übersetzt von
Jan Goossens, Rita Schlusemann und Norbert Voorwinden

IV Sankt Brandans Reise (2009)
Herausgegeben und übersetzt von
Elisabeth Schmid und Clara Strijbosch

V Penninc und Pieter Vostaert, Roman van Walewein (2010)
Herausgegeben und übersetzt von
Johan H. Winkelman und Gerhard Wolf

VI Elckerlijc (2013)
Herausgegeben und übersetzt von
Clara Strijbosch und Ulrike Zellmann

VII Diederic van Assenede, Floris ende Blancefloer (2014)
Herausgegeben und übersetzt von
Johan H. Winkelman und Gerhard Wolf

VIII De borchgravinne van Vergi (2015)
Herausgegeben und übersetzt von
Amand Berteloot, Geert Claassens und Jasmin Hlatky

IX Die Abele Spelen und ihre Sotternien (2017)
Herausgegeben und übersetzt von
Carla Dauven-van Knippenberg, Elke Huwiler und Joris Reynaert

Beatrijs (2022)
Herausgegeben und übersetzt von
Geert Claassens, Amand Berteloot und Friedel Roolfs

XI Die Tübinger Sint-Geertruihandschrift (2022)
Herausgegeben und übersetzt von
Elisabeth Meyer, Kordelia Nitsch und Paul Wackers

XII Den droefliken strijt opten berch van Roncevale (2022)
Herausgegeben und übersetzt von
Bernd Bastert, Bart Besamusca und Carla Dauven-van Knippenberg

De delen zijn verkrijgbaar bij agenda Verlag:

Bibliothek mittelniederländischer Literatur (BIMILI) | Produkt-Kategorien | (agenda-verlag.de)

 

Bron: Bart Besamusca en Carla Dauven-van Knippenberg, in neerlandistiek.nl