Stageplaatsen voor de opbouw van Database Geschiedenis Nederlandse Taalkunde (DAGENTA)

28.09.2022 | Hans Beelen

Het doel van DAGENTA is om historische werken over de Nederlandse taal te ontsluiten, met name grammatica’s, spellinggidsen en eentalige en meertalige leerboekjes, en daarmee het historisch taalonderzoek te stimuleren en vergemakkelijken, zowel voor de neerlandici in de Lage Landen als voor de neerlandici extra muros. Voor de uitbreiding van DAGENTA zoeken we stagiairs die o.a. op zoek gaan naar taalkundige werken en bibliografische gegevens kunnen verwerken.

Contact: Nicoline van der Sijs