Stageplaats ten behoeve van de Etymologiebank

31.03.2017 | Hans Beelen

Stageplaats ten behoeve van de Etymologiebank

 Het Meertens Instituut host de zeer populaire Etymologiebank, die meer dan 4 miljoen unieke bezoekers per jaar trekt. Wij willen de inhoud van de Etymologiebank uitbreiden met oude of nieuw geschreven etymologische artikelen en woordenboeken. Voor de toevoeging van materiaal zoeken we stagiairs.

Werkzaamheden

De taken van de stagiairs zijn:

· Etymologische artikelen zoeken (bibliotheekonderzoek) die geschikt zijn voor toevoeging aan de Etymologiebank

· Etymologische artikelen uit bronnen als Neerlandistiek.nl, Onze Taal en de Etymologiewiki selecteren voor opname in de Etymologiebank

· Etymologische artikelen uit o.a. Etymologiewiki beoordelen op waarde en consistentie, en de artikelen uniformeren en waar nodig en mogelijk aanvullen, bijvoorbeeld met oudste dateringen

· Etymologische artikelen en woordenboeken koppelen aan de trefwoorden van de bestaande Etymologiebank, via een door het Meertens beschikbaar gemaakte applicatie

· De lijst met trefwoorden die gebruikers via de Etymologiewiki hebben voorgesteld als toevoegingen aan de Etymologiebank, kritisch beoordelen

De stage kan een klein onderzoeksgedeelte bevatten, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Het onderzoeksgedeelte kan bijvoorbeeld bestaan uit het schrijven van nieuwe etymologische artikelen die onder de naam van de stagiair of vrijwilliger worden toegevoegd aan de Etymologiebank.

Studierichting

Studenten van alle talenstudies worden van harte uitgenodigd te reageren. Enige voorkennis van historische taalkunde of etymologie is een pre maar geen voorwaarde.

Praktische informatie

Een week van 28 uur telt als 1 studiepunt. De aanbevolen stageduur bedraagt drie maanden. Het werk kan in overleg op het Meertens Instituut of thuis worden uitgevoerd. In het eerste geval biedt het Meertens Instituut een werkplek, begeleiding en een onkostenvergoeding (een stagevergoeding van 200 euro per maand en reiskosten bij een volledige stage).

Het Meertens Instituut in Amsterdam is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Het Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Begeleiding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Prof. dr. Nicoline van der Sijs, post@nicolinevdsijs.nl, 020-4628586

Meertens Instituut
Bezoekadres: Oudezijds Achterburgwal 185, 1012 DK Amsterdam (k. 2.17)
Postbus 94264
1090 GG Amsterdam

tel:  + 31 20 462 85 00