Trefpunt Berlijn: CoCo 2020 Colloquium voor promovendi en habilitandi (DoHa) van de Neerlandistiek in de Duitstalige en Centraal-Europese landen. Freie Universität Berlin, 26 t/m 28 maart 2020: Call for Papers

23.06.2019 | Hans Beelen

Call for Papers

 

Trefpunt Berlijn: CoCo 2020
Colloquium voor doctorandi en habilitandi (DoHa) van de Neerlandistiek in de Duitstalige en Centraal-Europese landen. Freie Universität Berlin, 26 t/m 28 maart 2020

 

Van 26 tot 28 maart 2020 vindt aan de Freie Universität Berlin het Colloquium voor promovendi en habilitandi van de Neerlandistiek plaats. Dit Doha-colloquium is een wetenschappelijk congres waarop beginnende onderzoekers de kans krijgen hun onderzoek aan een internationaal publiek voor te stellen. De organisatie ter plekke is in handen van het Institut für Deutsche und Niederländische Philologie van de FU Berlin.

Er bestaat een traditie van DoHa’s in de regio’s en toch zal deze bijeenkomst een bijzonder karakter hebben: deze bijeenkomst wordt georganiseerd door twee docentenplatforms samen: het Niederlandistenverband en Comenius. Het gezamenlijke colloquium biedt alle universitaire neerlandici in deze twee regio’s de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren en in gesprek te gaan met collega’s van een groot aantal universiteiten. We verwachten dat door dit synergetische evenement een nog intensievere gedachtenwisseling tot stand komt. Deze DoHa zal worden omkaderd met lezingen die de transnationaliteit van neerlandistisch onderzoek aanschouwelijk maken en wordt besloten met een plenair debat waarin ook het formaat wordt geëvalueerd.

Dit is een oproep voor lezingen op het congres. Deelnemers aan het colloquium kunnen hun voorstellen voor lezingen waarin ze hun wetenschappelijk werk presenteren en in een ruimer kader inbedden indienen tot uiterlijk 15 oktober 2019 bij Truus De Wilde (truus.dewilde@fu-berlin.de). Verwacht wordt een abstract met (1) voorlopige titel, (2) een samenvatting (met de onderzoeksvraag, de methode en de hypothese, 200-300 woorden) en (3) een korte bibliografie.

We streven ernaar alle doctorandi en habilitandi die een abstract inleveren op te nemen in het programma. Mocht het aantal bijdragen echter onverwacht groot zijn, dan zal er een selectie worden gemaakt. De doctorandi en habiltandi krijgen vóór 24 december te horen of hun voorstel is geaccepteerd.

De onderzoeksvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen en een link te hebben met de neerlandistiek in ruimere zin:

a. taalkunde

b. letterkunde

c. kunst-, cultuur- of ideeëngeschiedenis

d. vertaalkunde

e. vakdidactiek

Voor de vorm van de lezingen bieden we twee mogelijkheden aan:

  • Lezing van 20 minuten plus 20 minuten discussie
  • Bespreking van een vooraf ingeleverde tekst, bijvoorbeeld een hoofdstuk uit de dissertatie of een wetenschappelijk artikel

Voor het colloquium zal steun worden aangevraagd bij o.m. de Nederlandse Taalunie. We gaan ervan uit dat voor alle deelnemers uit de Comenius- en de NLV-regio overnachtingskosten kunnen worden vergoed, evenals (een tegemoetkoming in) de reiskosten. Van de precieze financieringsregeling brengen we u eind 2019 op de hoogte.

Ons verzoek aan u is deze mededeling zo wijd mogelijk te verspreiden onder de doctorandi en habilitandi van uw vakgroep en daarbuiten.