Vacature ZAP UAntwerpen: Vertaalkunde Duits

22.02.2018 | Hans Beelen

Zelfstandig academisch personeel, Vertaalwetenschap (Duits) - 2018ZAPFLWEX032

In het Departement Toegepaste Taalkunde / Vertalers en Tolken van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is volgende deeltijdse (55 %) vacature vacant:

Zelfstandig academisch personeel in het domein van de Vertaalwetenschap (Duits)

Uw opdracht

heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel: onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

 • U doceert de volgende opleidingsonderdelen:
  • Vertalen Duits > Nederlands 2
  • Vertalen Duits > Nederlands 3
  • Duits: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: cultuur en media
  • Duits: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: vaktechnisch vertalen.
 • U begeleidt studenten bij het uitvoeren van onderzoek voor bachelorscripties en masterproeven.
 • U bouwt interdisciplinair onderzoek uit in het domein van de vertaalwetenschap en binnen de taalgroep Duits.
 • Uw onderzoek strookt met het profiel en de visie van de onderzoeksgroep Translation, interpreting and intercultural Studies (TricS).
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U bent bereid om kritisch mee te denken over onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in het departement Toegepaste Taalkunde/Vertalers en Tolken.
 • Tot uw takenpakket behoren ook interne dienstverlening (o.a. actief lid van de departementale onderwijscommissie, examencommissie) en externe dienstverlening (o.a. lid van wetenschappelijke en professionele verenigingen).

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de vertaalwetenschap, de taalkunde of de letterkunde, met Duits als voorwerptaal. Een proefschrift toegespitst op vertalen en vertaalwetenschap strekt tot aanbeveling.
 • Aantoonbare ervaring m.b.t. vertaalwetenschap (onderzoek en/of academisch onderwijs) strekt tot aanbeveling.
 • Aantoonbare ervaring m.b.t. het doceren van vertaalvakken Duits-Nederlands op academisch niveau strekt eveneens tot aanbeveling.
 • U bent een native speaker van het Nederlands of gelijkwaardig en beheerst deze taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.
 • U beschikt over een uitstekende (near native) mondelinge en schriftelijke beheersing van het Duits.
 • Een internationaal netwerk in de vertaalwetenschap is een meerwaarde.
 • U hebt enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.

Wij bieden

 • ofwel een aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • of een aanstelling met structurele opdracht in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteits­bestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2018;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.171,55 tot € 6.149,03 en voor een voltijds hoofddocent van € 4.776,98 tot € 7.504,57;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 2 april 2018.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 4 mei 2018.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Kris Peeters (kris.peeters@uantwerpen.be).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.

bron: Website Universiteit Antwerpen