Colloquium voor promovendi en habilitandi, in samenwerking met COMENIUS

25.08.2021 | vanuit Berlijn wereldwijd

DoHa - Call for Abstracts

Online-congres voor jonge onderzoekers in de Neerlandistiek in Duitstalige & Centraal-Europese landen, 25 t/m 27 augustus 2021

 

Georganiseerd door de Freie Universität Berlin in samenwerking met het Niederlandistenverband en Comenius

Een online-congres in een nieuw formaat!  We kiezen voor een ‘science slam’-formule: onderzoekers stellen in 5 minuten hun project voor. Dat gebeurt in een plenaire sessie, met hun ‘pitch’ geven ze een eerste indruk en plaatsen ze hun onderzoeksvraag in een breder kader. Wie nieuwsgierig geworden is, kan doorvragen in aansluitende thematische sessies. 

Op die manier krijgen deelnemers op korte tijd een staalkaart van actueel onderzoek - en krijgen startende onderzoekers de kans om met peers en collega’s in gesprek te gaan over inhoudelijke en methodologische vragen. Een situatie waar iedereen bij wint, want door een slimme samenstelling van de groepen wordt netwerken gestimuleerd. 

Zo kan de internationale neerlandistiek zien en laten zien wat op dit moment de wetenschappelijke aandacht trekt en waar nieuwe talentvolle generaties onderzoekers uit het Duitse taalgebied en uit Centraal-Europa mee bezig zijn. Of: hoe het borrelt en bruist in de neerlandistiek buiten het Nederlandse taalgebied. 

De bijeenkomst vindt plaats van woensdag 25 tot vrijdag 27 augustus 2021. Vier dagdelen beginnen telkens met een blok plenaire presentaties, daarna volgt een blok met thematische sessies. Uiteraard zijn er ook borrelmomenten voorzien om tenminste een beetje een omgeving te scheppen waarin toevallige ontmoetingen mogelijk zijn, en waar aftastende gesprekken over mogelijke samenwerkingen kunnen gebeuren. Twee plenaire presentaties die de transnationaliteit van neerlandistisch onderzoek onderstrepen, zorgen voor de culturele omkadering.

Concreet: promovendi en habilitandi uit het Duitse taalgebied en uit Centraal-Europa  kunnen hun voorstellen tot presentaties van hun neerlandistisch werk tot uiterlijk 31 mei 2021 inleveren bij Truus De Wilde (DigiDoHa2021@niederlandistik.fu-berlin.de). Verwacht wordt een abstract met (1) een voorlopige titel, (2) een samenvatting (met de onderzoeksvraag, de methode en een of meer hypotheses, 200-300 woorden) en (3) een korte bibliografie. Desgewenst kan ook het in 2020 geleverde abstract opnieuw worden ingediend, maar graag geven we iedereen de gelegenheid een geactualiseerd of een nieuw stuk te sturen. Bereid je voor op een wervende pitch (5 minuten), een inhoudelijke inputpresentatie (maximaal 15 minuten) en een wetenschappelijke discussie.

We streven ernaar alle onderzoekers die een abstract inleveren op te nemen in het programma. Mocht het aantal bijdragen echter onverwacht groot zijn, dan zal er een selectie worden gemaakt. De promovendi en habilitandi krijgen vóór 30 juni 2021 te horen of hun voorstel is geaccepteerd. 

Wie wil deelnemen maar niet presenteren, kan zich alvast als deelnemer registreren door een mailtje naar DigiDoHa2021@niederlandistik.fu-berlin.de te sturen.

Dit evenement wordt ondersteund door de Taalunie en georganiseerd door de Neerlandistiek aan de Freie Universität Berlin