Colloquium voor promovendi en habilitandi, Keulen, 6 en 7 oktober 2015

6.10.2015 | Zentrum für Molekulare Medizin der Universität zu Köln

Op 6 en 7 oktober 2015 vond op uitnodiging van het Institut für Niederlandistik van de Universität zu Köln het colloquium voor Doktoranden und Habilitanden der deutschsprachigen Niederlandistik plaats. Tijdens het DoHa stellen jonge neerlandici hun taal- en letterkundige onderzoeksprojecten voor. Bij het tweejaarlijkse colloquium ontvangen de sprekers gedetailleerd feedback van elkaar, van hoogleraren uit het Duitse taalgebied en van genodigde gasten uit Nederland of België.