Koninklijke onderscheiding voor onze penningmeester Laurette Artois

20.05.2022 | Berlijn

Op 20 mei heeft Laurette Artois uit handen van de Ambassadeur van het Koninkrijk België de versierselen van Officier van de Kroonorde in ontvangst mogen nemen. De onderscheiding wordt toegekend vanwege Laurettes "langjähriges Engagement für die Förderung der niederländischen Sprache und der flämischen Kultur in Deutschland". Gefeliciteerd, Laurette!

De onderscheiding wordt toegekend vanwege Laurettes "langjähriges Engagement für die Förderung der niederländischen Sprache und der flämischen Kultur in Deutschland".

Van 1984 tot 2022 vervulde Laurette in Frankfurt in haar eentje een docentschap in de Neerlandistiek, en dat niet alleen met veel idealisme en toewijding en idealisme, maar ook met klinkend succes. Bij alle Magisterstudierichtingen van destijds kon Nederlands dienst doen als zogenaamde derde vreemde taal, en bij Germanistiek zelfs ter vervanging van het zogenaamde Kleine Latinum. Ook de studenten Südostasien-Wissenschaften werden vanaf 1995 verplicht 2 semesters Nederlands te leren. Na invoering van de bamastructuur in 2008-2009 werd het Nederlands voor de Frankfurter studenten Germanistik een vast keuzevak binnen de opleiding. Met het oog op die doelgroep verzorgde Laurette in het Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik niet alleen taalcursussen op verschillende niveaus en met gevordere lectuur- en conversatatiecolleges, maar ook twee werkcolleges waarin een vakinhoudelijke verdieping werd aangeboden, veelal op het gebied van literatuur en vertalen. Een breed en vakkundig eenvrouwsdocentschap waarbij niet alleen de taal werd onderwezen, maar de Neerlandistiek een keuzevak vormde met een wetenschappelijke invulling.

Door haar persoonlijke manier van lesgeven wist Laurette elk semester opnieuw tientallen studenten voor het Nederlands enthousiast te maken. “Ik prijs me gelukkig Duitse studenten te kunnen inwijden in de Nederlandse literatuur” sprak ze in 2003 in een interview met het Mededelingenblad voor de Leuvense Germanisten.

Naast het verzorgen van universitair onderwijs Nederlandse taal, cultuur en literatuur aan een brede kring van belangstellende studenten ligt een bijzondere verdienste van de gedecoreerde in het verspreiden van Nederlandstalige cultuur en literatuur onder een breed publiek van belangstellenden, ook buiten de universiteit. ‘In de ban van de Nederlandse literatuur’: zo kopte het Leuvense germanistenblad in 2014 terecht een geschreven portret. Dat extracurriculaire enthousiasme voor de Vlaamse en Nederlandse letteren ontlaadde zich vanaf 2009 in een reeks van cultuele manifestaties met de titel Niederländische Sprache und Kultur. Met steun van de Taalunie en de Letterenfondsen vonden er elk jaar in Frankfurt lezingen en optredens van Nederlandstalige auteurs en andere cultuurdragers plaats. Laurette zette deze lezingen op touw, presenteerde ze met evenveel belezenheid als charme, interviewde de schrijvers, en hield begeleidende vertaalworkshops. Dat alles tot in de puntjes georganiseerd, bv. in reeksen rond herdenkingsjaren als het geboortejaar van de onsterfelijke Multatuli, met zorg en aandacht ook voor de vormgeving van folders en affiches en de bijbehorende publiciteit. Een passende finale klaroenstoot was het afgelopen Wintersemester de afsluitende Goethe-Ringvorlesung über niederländische Literatur und deutsch-niederländische Literaturbeziehungen, met van oktober tot februari een heel semester lang wekelijks in totaal veertien boeiende hoorcolleges, ook online te beluisteren en te bekijken. Dat is niet onopgemerkt gebleven. In 2019 mocht zij al vanwege haar “besonderen Verdienste um das Kulturleben in Hesse“ van de deelstaat Hessen de Ehrenurkunde für Kunst und Kultur ontvangen, ” Ook de Frankfurter Allgemeine  prees onlangs als verrijking van het culturele leven van Frankfurt de tientallen “öffentlichen Lesungen, mit denen die 65 Jahre alte Flämin literaturinteressierte Bürger entzückte.”

 

Het derde gebied van verdienste  is dat van bestuur en organisatie van de neerlandistiek in de Duitstalige landen, met name als bestuurslid en penningmeester van het Niederlandistenverband. Zelf sinds 2010 voorzitter van dit universitair docentenplatform van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland  waardeer ik haar organisatorische bekwaamheid en zorgvuldigheid evenzeer als haar weldadig-relativerende gevoel voor humor. Een fijne collega, een ware steun en toeverlaat, die als schatbewaarder een centrale rol speelt, maar niet alleen dat: in 2016 was zij als eerste lector ooit de gastvrouw van een docentenbijeenkomst, ter gelegenheid van de Frankfurter Buchmesse met Nederland en Vlaanderen als gastland, en deze bijzondere docentenbijeenkomst was met eigen openbare optredens van hoogleraren Nederlandse Letterkunde op de Buchmesse een indrukwekkend hoogtepunt , waarvan we alleen maar mogen hopen dat we dat in 2024 in Leipzig kunnen gaan evenaren.

De diepere betekenis van haar voornaam kwam op deze feestelijke dag tot ware vervulling. Beste Laurette, van harte gelukgewenst met je benoeming tot Officier van de Kroonorde!

Foto's gemaakt door Ruben Semmerling.