Ledenvergadering van het Niederlandistenverband tijdens het IVN-colloquium 2022 te Nijmegen

24.08.2022 | Nijmegen

Tijdens het komende IVN-colloquium (22-26 augustus) zal het Niederlandistenverband een ledenvergadering houden. Deze zal plaatsvinden op woensdag 24 augustus 2022, begin 17:20 uur, in de Radboud Universiteit Nijmegen, Collegezalencomplex (CC), zaal 4, Mercatorpad 1, 6525 HS Nijmegen. (Zie voor de bereikbaar- en toegankelijkheid van de vergaderlocatie https://www.ru.nl/uvb/campus/plattegronden-bereikbaarheid/.)

Voorafgaand aan de vergadering zullen Marieke Roels (Flanders Literature) en Lucette Châtelain (Nederlands Letterenfonds) de plannen rond het gastlandschap van Nederland en Vlaanderen op de Leipziger Buchmesse presenteren (ca. 17-17:20 uur).

Agendavoorstel:

1) Opening

2) Vaststelling agenda

3) Notulen algemene ledenvergadering van 4 oktober 2018 in Wenen

4) Verslag bestuur over de periode 2018-2021

5) Financieel verslag 2018-2021

   5a) Verslag penningmeester

   5b) Verslag kascommissie

6) Voordracht vertegenwoordiger Duitstalige regio ter verkiezing door de leden van de IVN in het IVN-bestuur

7) Planning bijeenkomsten op middellange termijn

8) Verkiezingen

   8a) Bestuursverkiezingen

   8b) Verkiezing kascommissie

9) Rondvraag/w.v.t.t.k.

10) Sluiting