Online boekpresentatie: Inleiding Nederlandse taalkunde

23.04.2021 | wereldwijd

Esther Ruigendijk, Marijke De Belder en Ankelien Schippers hebben een nieuwe inleiding in de Nederlandse taalkunde geschreven die op vrijdag 23 april a.s. om 17:00 uur online (via YouTube) wordt gepresenteerd: “Inleiding Nederlandse taalkunde. Voor aankomende neerlandici intra en extra muros” (2021), Amsterdam University Press.

Zie voor meer informatie hier