Veranstaltungen

Aktuelle Veranstaltungen

28.09.2023 | Oldenburg

Colloquium voor promovendi en habilitandi te Oldenburg (28-29 september 2023)

Op 28 en 29 september 2023 is het zover: dan vindt het tweejaarlijkse Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium (DoHa) van de Duitstalige neerlandistiek weer plaats, ditmaal georganiseerd door de Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg. Het colloquium biedt universitaire neerlandici binnen het Duitse taalgebied de gelegenheid hun onderzoek te presenteren en daarover met collega's in gesprek te gaan. Niet alleen promovendi en habilitandi uit de Duitstalige landen zijn welkom; dit jaar is er ook plaats voor maximaal vijf deelnemers uit het Nederlandse taalgebied of de ‘extramurale’ neerlandistiek in andere landen dan Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daarbij denkt de Oldenburgse organisatie aan promovendi of habilitandi met onderzoek dat qua onderwerp of methode aansluit bij de neerlandistiek in de Duitstalige landen.

Het Doha wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Nederlandse Taalunie.

Aanmelding is hier mogelijk.

Zur Veranstaltung →

Vergangene Veranstaltungen

25.08.2021 | vanuit Berlijn wereldwijd

Colloquium voor promovendi en habilitandi, in samenwerking met COMENIUS

DoHa - Call for Abstracts

Online-congres voor jonge onderzoekers in de Neerlandistiek in Duitstalige & Centraal-Europese landen, 25 t/m 27 augustus 2021

 

Georganiseerd door de Freie Universität Berlin in samenwerking met het Niederlandistenverband en Comenius

Een online-congres in een nieuw formaat!  We kiezen voor een ‘science slam’-formule: onderzoekers stellen in 5 minuten hun project voor. Dat gebeurt in een plenaire sessie, met hun ‘pitch’ geven ze een eerste indruk en plaatsen ze hun onderzoeksvraag in een breder kader. Wie nieuwsgierig geworden is, kan doorvragen in aansluitende thematische sessies. 

Op die manier krijgen deelnemers op korte tijd een staalkaart van actueel onderzoek - en krijgen startende onderzoekers de kans om met peers en collega’s in gesprek te gaan over inhoudelijke en methodologische vragen. Een situatie waar iedereen bij wint, want door een slimme samenstelling van de groepen wordt netwerken gestimuleerd. 

Zo kan de internationale neerlandistiek zien en laten zien wat op dit moment de wetenschappelijke aandacht trekt en waar nieuwe talentvolle generaties onderzoekers uit het Duitse taalgebied en uit Centraal-Europa mee bezig zijn. Of: hoe het borrelt en bruist in de neerlandistiek buiten het Nederlandse taalgebied. 

De bijeenkomst vindt plaats van woensdag 25 tot vrijdag 27 augustus 2021. Vier dagdelen beginnen telkens met een blok plenaire presentaties, daarna volgt een blok met thematische sessies. Uiteraard zijn er ook borrelmomenten voorzien om tenminste een beetje een omgeving te scheppen waarin toevallige ontmoetingen mogelijk zijn, en waar aftastende gesprekken over mogelijke samenwerkingen kunnen gebeuren. Twee plenaire presentaties die de transnationaliteit van neerlandistisch onderzoek onderstrepen, zorgen voor de culturele omkadering.

Concreet: promovendi en habilitandi uit het Duitse taalgebied en uit Centraal-Europa  kunnen hun voorstellen tot presentaties van hun neerlandistisch werk tot uiterlijk 31 mei 2021 inleveren bij Truus De Wilde (DigiDoHa2021@niederlandistik.fu-berlin.de). Verwacht wordt een abstract met (1) een voorlopige titel, (2) een samenvatting (met de onderzoeksvraag, de methode en een of meer hypotheses, 200-300 woorden) en (3) een korte bibliografie. Desgewenst kan ook het in 2020 geleverde abstract opnieuw worden ingediend, maar graag geven we iedereen de gelegenheid een geactualiseerd of een nieuw stuk te sturen. Bereid je voor op een wervende pitch (5 minuten), een inhoudelijke inputpresentatie (maximaal 15 minuten) en een wetenschappelijke discussie.

We streven ernaar alle onderzoekers die een abstract inleveren op te nemen in het programma. Mocht het aantal bijdragen echter onverwacht groot zijn, dan zal er een selectie worden gemaakt. De promovendi en habilitandi krijgen vóór 30 juni 2021 te horen of hun voorstel is geaccepteerd. 

Wie wil deelnemen maar niet presenteren, kan zich alvast als deelnemer registreren door een mailtje naar DigiDoHa2021@niederlandistik.fu-berlin.de te sturen.

Dit evenement wordt ondersteund door de Taalunie en georganiseerd door de Neerlandistiek aan de Freie Universität Berlin

Zur Veranstaltung →

16.06.2021 | wereldwijd

Einblicke in das Übersetzermetier: Übersetzer*innen treffen ihre Autor*innen Online und auf Niederländisch: Marente de Moor (NL) trifft ihre Übersetzerin Bettina Bach

Als im Herbst 2016 die Buchmesse im Zeichen der niederländischen Literatur stand, wurden Hunderte von Werken ins Deutsche übertragen. Was hat sich seitdem getan? Hat die niederländische Literatur weiterhin Erfolg beim deutschen Nachbarn? Im März 2021 ging der Straelener Übersetzerpreis an Helga van Beuningen, die aus dem Niederländischen übersetzt. Ein positives Zeichen. Höchste Zeit also, einige Übersetzer*innen zu befragen.

16.06.2021, 18–20 Uhr: Marente de Moor (NL) trifft ihre Übersetzerin Bettina Bach 

Die Niederländerin Marente de Moor (*1972) ist Autorin diverser Romane und Erzählungen. Sie hat Slawistik studiert und etwa 10 Jahre in Russland gelebt, u.a. als Korrespondentin. Diese Erfahrungen spiegeln sich in ihren Werken, auch in Foon, das ihr viertes ins Deutsche übertragenes Buch sein wird. Für De Nederlandse maagd (Die niederländische Jungfrau, 2011) erhielt sie 2014 den Literaturpreis der Europäischen Union.

Bettina Bach ist Übersetzerin namhafter Autoren wie Tommy Wieringa, Jan Siebelink, Mano Bouzamour, Maria Dermoût u.v.a.

Dem Zoom-Meeting beitreten: Meeting-ID: 925 4807 9428 Kenncode: 553524

Schnelleinwahl mobil: https://lmy.de/V77vk

Veranstalter: Lektorat Niederländisch der Goethe-Universität Frankfurt/M.

Zur Veranstaltung →

20.05.2021 | wereldwijd

Hoe wereldwijd is Nederlands? Nederlands Wereldwijd in een chatroom! Op donderdag 20 mei met Voortvarend Nederlands! Virtueel.

De IVN maakt een digitaal Colloquium Neerlandicum: Voortvarend Nederlands! Virtueel.

Op 20 mei om 16:00 uur opent Algemeen Secretaris van de Taalunie Kris van de Poel de reeks met Stemmen uit de Internationale Neerlandistiek. Na Van de Poels openingslezing komen Henriëtte Louwerse (bestuursvoorzitter IVN, University of Sheffield, U.K.), Paola Gentile (vicevoorzitter MediterraNed, Università degli Studi di Trieste, Italië) en Hans Beelen (voorzitter Niederlandistenverband, Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg, Duitsland) aan het woord. Onder leiding van moderator Yra van Dijk (voorzitter Raad voor Neerlandistiek, Universiteit Leiden) worden vragen beantwoord als ‘Hoe wereldwijd is Nederlands?’ ‘Waarom is standaardtaal een discussie rond de dorpspomp?’ ‘Raken we onze taal kwijt als we de wereld in gaan?’ ‘Nederlands is een leuk taaltje voor thuis.’

De IVN maakt een programma met lezingen, interviews, masterclasses, presentaties en podcasts. In dit programma ontmoeten internationale docenten en onderzoekers elkaar. Ze verbinden de Nederlandse taal en cultuur aan hun eigen land en cultuur. Ook wisselen ze kennis en ervaring uit. Behalve de deelnemers praat ook het publiek mee. In de meerdelige serie Voortvarend Nederlands! Virtueel komen veel verschillende thema’s en mensen voorbij. Er is aandacht voor boeken, vertalingen, schrijvers, vertalers. Jonge auteurs praten met ervaren onderzoekers over o.a. de Balkan, de EU en de invloed van politieke bewegingen op literatuur (17 juni). Internationale neerlandici kunnen hun intrek nemen in de Besmette Stad (24 juni). Praktische en theoretische taal wordt toegelicht vanuit het Instituut van de Nederlandse taal (september). Literair vertalers van het Nederlands vanuit de hele wereld komen aan het woord (oktober). Docenten in Paramaribo praten met lerarenopleiders in Rotterdam over opmerkelijk genoeg dezelfde problemen die ze tegenkomen bij het opleiden van docenten Nederlands voor het middelbaar onderwijs (november).

MEER INFORMATIE

Geef je op via i.vanerve@ivn.nu en zet in je mail de datum van de sessie – je krijgt dan een link toegestuurd. Je kunt meepraten en vragen stellen via de chat. Alle livestream is te volgen via het YouTube-kanaal van de IVN.

Voortvarend Nederlands! Virtueel bestaat dankzij steun van de Taalunie en het Nederlands Letterenfonds

 

Zur Veranstaltung →

19.05.2021 | wereldwijd

Einblicke in das Übersetzermetier: Übersetzer*innen treffen ihre Autor*innen Online und auf Niederländisch: Koen Peeters (B) trifft seine Übersetzer*innen: Heike Baryga und Stefan Wieczorek

Als im Herbst 2016 die Buchmesse im Zeichen der niederländischen Literatur stand, wurden Hunderte von Werken ins Deutsche übertragen. Was hat sich seitdem getan? Hat die niederländische Literatur weiterhin Erfolg beim deutschen Nachbarn? Im März 2021 ging der Straelener Übersetzerpreis an Helga van Beuningen, die aus dem Niederländischen übersetzt. Ein positives Zeichen. Höchste Zeit also, einige Übersetzer*innen zu befragen.

19.05.2021, 18–20 Uhr: Koen Peeters (B) trifft seine Übersetzer*innen: Heike Baryga und Stefan Wieczorek 

Der Flame Koen Peeters (*1959) ist Autor zahlreicher preisgekrönter Romane. Mit Der Menschenheiler wurde ein erster Roman ins Deutsche übersetzt. Hoffentlich folgt bald Kamer in Oostende (dt.: Zimmer in Oostende).

Heike Baryga hat Werke von unter anderem Annelies Verbeke, Herman Koch, Rachida Lamrabet und Margriet de Moor übersetzt. Sie bereitet derzeit eine Probe-Übersetzung von einem Kapitel aus Kamer in Oostende vor.

Stefan Wieczorek widmet sich vor allem, aber nicht nur, der Übersetzung niederländischer Poesie (Esther Naomi Perquin, Kira Wuck, Charlotte van den Broeck u.v.a.) und ist der Zusammensteller zahlreicher Anthologien niederländischer Literatur. Von Koen Peeters hat er Der Menschenheiler übersetzt.

Dem Zoom-Meeting beitreten: Meeting-ID: 925 4807 9428 Kenncode: 553524

Schnelleinwahl mobil: https://lmy.de/V77vk

Veranstalter: Lektorat Niederländisch der Goethe-Universität Frankfurt/M.

 

Zur Veranstaltung →

23.04.2021 | wereldwijd

Online boekpresentatie: Inleiding Nederlandse taalkunde

Esther Ruigendijk, Marijke De Belder en Ankelien Schippers hebben een nieuwe inleiding in de Nederlandse taalkunde geschreven die op vrijdag 23 april a.s. om 17:00 uur online (via YouTube) wordt gepresenteerd: “Inleiding Nederlandse taalkunde. Voor aankomende neerlandici intra en extra muros” (2021), Amsterdam University Press.

Zie voor meer informatie hier

Zur Veranstaltung →